• باکس اکسیژن جهت معادن

    باکس اکسیژن جهت معادن

    باکس اکسیژن تنفسی برای حفاظت از سیستم تنفسی و حفاظت از کارگران معدن در طول حوادث طراحی شده است

    جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.