واحد بازرگانی شرکت دونا

تجارب موفق کشورهاي پیشرو در عرصه هاي اقتصادي، حاصل تلاش و توجه آنها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارت جهاني است در شرایطي که اقتصاد جهاني شتابان به سوي تغییرات اساسي در حرکت است،شرکت دونا با کادری متشکل از افراد با تجربه در زمینه صادرات و واردات ،توانسته است این وظیفه را به نحو احسن توام با رضایت مشتری به سرانجام برساند.

در صورت داشتن هر گونه سفارش با ما تماس حاصل نمایید:


Tel : +98 933 0101 925 - 6
FAX : +98 21 66507903
Email : commercial@donacompany.com